INNSIKT > Automation is the future of work – Digitalt seminar med Computerworld

Automation is the future of work – Digitalt seminar med Computerworld

Computerworld arrangerte den 14. oktober det digitale seminaret «Automation is the future of work». Her deler 5 foredragsholdere hvordan de navigerer seg gjennom ny teknologi og hvilke muligheter automasjon gir i arbeidshverdagen. Vår grunnlegger og innovasjonsdirektør, Robert Kristiansen, deltok og snakket om hyperautomasjon.

 

Hvorfor er automasjon nøkkelen til verdiskapning for din bedrift?

Ifølge analytikerne i Gartner Group, er en av de store trendene nå, nettopp hyperautomatisering. Det betyr at alt i en virksomhet som kan automatiseres, bør automatiseres. Dette er særlig viktig for økonomiavdelingen som er navet der alle tall og data flyter gjennom, og det vil være helt avgjørende for konsernets suksess at CFO og økonomidirektøren er oppmerksomme på mulighetene som ny teknologi gir. Det å tenke og tilrettelegge for automasjon gjør at bedriften kan ‘bevege’ seg raskere, og gjennomføre oppgavene mer effektivt. Man kan assistere kunder på en bedre måte, og frigjøre ansatte fra repetitive manuelle oppgaver.

I innlegget om hyperautomasjon snakker Robert Kristiansen om vår intelligente automatiseringsplattform, SEMINE. Hvilke grader av automasjon kan de nye generasjonene automatiseringsplattformer tilby, hvordan kan de integreres med eksisterende systemer og prosesser, og ikke minst hvilke fordeler gir dette?

Lær mer, og last ned opptak av innlegget om hyperautomasjon, her.