INNSIKT > Digital revolusjon i Norrøna

Digital revolusjon i Norrøna

Finansavisen har intervjuet Finansdirektør i Norrøna, Birgitte Gran Fjellstad, CCO i Semine Daniel Karlsen og Sales Manager i Semine Lars Mabro Carlsson. Det resulterte i en artikkel i  Finansavisen R 04.mars 2022.  Artikkelen er skrevet av Bjørn Henning Grandal, og gjengitt i kortere format her

 

Norrøna bruker plattformen til AI-teknologiselskapet Semine for å automatisere fakturabehandlingen. Det sparer klesselskapet 1,5 årsverk.

 

–  Vår økonomiavdeling er i dag preget av mange eldre datasystemer som ikke helt snakker sammen. Behovet for manuelle prosesser er for stort og resultatet  blir et altfor høyt tidsforbruk og for mange feilføringer som vi bruker unødvendig mye tid på å rette opp igjen, sier Finansdirektør Birgitte Gran Fjellstad i Norrøna. Fjellstad tok over som økonomisjef i Norrøna for drøyt et år siden og det var langt fra aktuelt for henne å fortsette i det samme økonomisporet.

– Det er forankret i vår strategi å være i konstant endring. Vi er ekstremt gode på det på produktsiden, men vi har nok vært litt bakpå de seneste årene når det gjelder økonomi- og finanssystemer.

Oppgraderer IT-infrastrukturen

Norrøna holder for øyeblikket på å oppgradere hele sin IT-infrastruktur, inkludert et nytt skybasert ERP-system, samtidig var det helt nødvending å ta tak i systemet for inngående fakturahåndtering da dette lett kunne automatiseres og gi stor effekt på veldig kort tid.

I dag bruker vi ekstremt nye tid på behandling av inngående fakturaer.

«Redningen» ble AI-løsningen til teknologiselskapet Semine. SEMINE-plattformen er i praksis et avansert konteringssystem, som ved hjelp av AI-teknologi automatisk sorterer og behandler inngående fakturaer og bilag i større detalj og i et langt høyere tempo enn hva man klarer manuelt.

LES OGSÅ: Slik får du en mer effektiv håndtering av fakturaene

Sparer 1,5 årsverk

Teknologien til Semine skal i første omgang automatisere fakturaflyten slik at 1,5 årsverk kan brukes til andre og langt smartere formål. Målet frem mot sommeren er at tilnærmet alle fakturer skal posteres riktig i regnskapet.

-Vi er på en terskel til en digital revolusjon i økonomiavdelingen vår. Målet er at de åtte ansatte innen få år skal få oppleve at de jobber i den råeste og mest fremadrettede økonomiavdelingen i mote- og sportsbransjen, sier Fjellstad.

 

Hvis du ønsker du å lese artikkelen i sin helhet, finnes den i Finansavisen R fra fredag 04.mars 2022. Du kan også lese mer om Norrøna på bloggen vår