INNSIKT > Gartner fremhever SEMINE i ny analyse

Gartner fremhever SEMINE i ny analyse

Gartner slapp nylig en rapport om markedet for verktøy som automatiserer fangst, validering og behandling av fakturaer, kvitteringer og bilag – kjent som APIA, for «Accounts Payable Invoice Automation». Gartner har undersøkt rundt 75 aktører og systemer av ulik art i dette markedet, og de har fremhevet under 20 av disse systemene i Europa og Asia – deriblant SEMINE.

SEMINE har benyttet kunstig intelligens for å utvikle en selvlærende «autopilot» som utfører denne type prosesser så hurtig, nøyaktig og detaljert som mulig. Det er ikke ofte norske teknologiselskaper kommer inn på slike lister, men Gartner har bitt seg merke nettopp i den posisjonen SEMINE har oppnådd gjennom sin bruk av kunstig intelligens .

– SEMINEs ledende posisjon innen intelligent automatisering kommer etter målrettet arbeid over lengre tid. Det er forbundet med mye prestisje å vinne innpass på Gartners liste, og det er derfor en veldig fin anerkjennelse av vårt arbeid, sier Robert Kristiansen, Grunnlegger og Innovasjonsdirektør i Semine.

Felles behov, ulike krav

Korrekt håndtering av innkjøp og leverandører er en svært tidkrevende prosess i mange virksomheter. Kostnader skal kategoriseres riktig ikke bare av hensyn til selskapets regnskap, men også for avdelings- og prosjektregnskaper. Tradisjonelle økonomisystemer mangler intelligente rutiner for å automatisere disse tidkrevende prosessene, og mange har brukt teknologier som RPA (Robotic Process Automation) til å kompensere for dette.

SEMINE er en del av en ny generasjon automatiseringsplattformer som benytter hyperautomasjon i sin tilnærming, og disse har som sitt viktigste formål å automatisere mest mulig av denne prosessen, skriver Gartner i sin analyse.

Gartner påpeker at når organisasjoner av alle slag og størrelser nå jobber med løsninger for å automatisere fakturastrømmen, er det delvis fordi behovet er felles på tvers av bransjer og geografi, og delvis fordi det ligger store innsparingsmuligheter på flere fronter enn bare i økonomiavdelingen. Likevel har små og store virksomheter til dels svært ulike behov.

Større virksomheter, mer kompleksitet

I større virksomheter bruker dessuten både økonomiavdelingen og organisasjonen for øvrig mye ressurser på å innhente koding og attestering. Det ligger derfor en stor oppside i automatiseringsløsninger som effektivt kan hente ut langt flere detaljer for å gjøre denne jobben enklere. Når SEMINE hevder seg godt i dette segmentet og opplever rask vekst blant større virksomheter, er det fordi løsningen hurtig gir kundene store gevinster når de tar teknologien i bruk.

SEMINEs avanserte funksjonalitet på dette området har således raskt gitt dem en sterk posisjon i konkurranse med store, internasjonale API-aktører, og dette er noe mange har lagt merke til. I fjor innledet de for eksempel et samarbeid med KPMG. Les mer om samarbeidet her

— SEMINE har klart å finne en metode for å hente ut all informasjonen de trenger for å utføre automatisk kontering. Dette er svært vanskelig å gjøre med tradisjonelle AI-verktøy og robotisering, sier Einar Michaelsen, leder for AI og fremvoksende teknologier i KPMG Lighthouse.

Vil du lære mer om intelligent automatisering?

Last ned vår e-bok: AI-basert regnskapsføring er nøkkelen til en verdiskapende virksomhet