Møt SEMINE gjennom vår animasjonsvideo.

Full automatisering av regnskapsføring

FAKTURAMOTTAKVerifisering og læring

Alltid korrekt uthenting av data fra alle bilag og verifisering av denne, sikrer det beste grunnlaget for å komme i gang med automatiseringen. Standardisering av ustrukturert informasjon gir grunnlag for effektiv maskinlæring.

BEHANDLEKunstig intelligens

Identifisering av mønstre og kontekst i bilagene danner grunnlag for automatisk forslag til bokføring og kategorisering av kostnadene. Støtte for automatisering på både kontokode, periodisering, kostnadstyper og ulike dimensjoner.

INNSIKTFå oversikt

Arbeidsflater og dashboard i sanntid utviklet av spesialister på brukervennlighet, danner grunnlaget for innsikt i de underliggende prosesser. Langt høyere innsikt og gjennomsiktighet gir langt større følelse av kontroll.

SEMINE lærer og blir bedre for hver faktura som behandles

Skannet faktura, PDF eller EHF mates inn i SEMINE

SEMINE tolker og verifiserer med sentralt lagringsminne

SEMINE konterer og periodiserer per varelinje

SEMINE trigger automatisk godkjenningsflyt

Faktura sendes på flyt for godkjenning og overføres deretter automatisk til ERP-systemet

Kunstig intelligens endrer økonomifunksjonen

Kunstig intelligens er som skapt for regnskap og økonomi, og vil endre økonomifunksjonen slik vi kjenner den.

SEMINE benytter maskinlæring, og dyp læring, til å forstå innholdet i fakturaen. Basert på læring og gjenkjenning av mønster, kan SEMINE gjøre avanserte analyser av innholdet i fakturaen og korrekt foreslå regnskapskontoer, perioder m.v.

Fakturanalyse på varelinjenivå

SEMINE analyserer alle varelinjer på fakturaen og gir automatisk forslag til korrekt regnskapskonto og riktig periodisering av beløpet på fakturaen – per varelinje

Automatisk tildeling av faktura

SEMINE kan automatisk tildele fakturaen til riktig person i bedriften for første godkjenning før den går videre i fakturaflyt. Det sparer virksomheten for både tid og ressurser.

Fakturaflyt

Ferdig kontert og periodisert faktura sendes ut på flyt for godkjenning, basert på bedriftens eget oppsett med forhåndsdefinerte nivåer.

Enkelt å samarbeide

Kommentér og samarbeid om fakturaer ned på varelinjenivå i et av verdens mest sikre datasenter.

SEMINE gir deg dypere innsikt i regnskapet

  • Fakturaoversikt
  • Kostanalyse
  • Leverandør- og kostnadsutvikling
  • Oversikt på prosjekt og avdeling
  • Status på faktura i flyt

Integrasjon mot ERP

SEMINE integreres enkelt med ditt eksisterende ERP-system