Hodene bak maskinen

Vi automatiserer regnskapsføring og gjør finansielle data mer verdifulle enn noen gang. Vi styrker de menneskelige brukerne med datadrevet innsikt og driver den digitale revolusjonen innenfor økonomifunksjon på et internasjonalt nivå.

SEMINE teamet inkluderer noen av de beste folkene innen AI, design, utvikling, kommersialisering og salg.

Vår ambisjon

Automatiseringen av regnskap gjennom ny teknologi vil drive frem en revolusjon i bransjen. Vår oppgave er å utvikle markedets beste AI plattform for å automatisere regnskap og gjøre finansielle data tilgjengelig i nåtid. Ved å ta i bruk SEMINE vil selskapene redusere kostnadene drastisk, øke konkurransekraften og frigi tid til å arbeide mer med innsikt og analyse. Vi har arbeidet sammen med en rekke ledende selskaper innenfor teknologi, fag og marked for å kunne bringe frem SEMINE til markedet. Gjennom et tett samarbeide med Microsoft er SEMINE tatt ut som den første norske virksomheten til deres europeiske Scaleup program. Samarbeidet er blant annet knyttet til kognitive tjenester, men også mer strategisk i forhold til D365 og deres produkter FO og BC. Videre er vi tatt opp i Sopra Sterias Scale up program som bringer sammen store banebrytende teknologi fra oppstartsselskaper til sine kunder med fokus på offentlig sektor. Vi samarbeider også med KPMG digital i forhold til prosjekter for kunder innenfor digitalisering og robotisering. For det norske regnskapsbyråmarkedet har vi et sterkt partnerskap med Amesto Group som deltar aktivt inn i innovasjonsprosessen.

Vår historie

SEMINE er rigget for å være driveren for automatisering av økonomifunksjonen.

Innen få år vil regnskapsbransjen være heldigitalisert hvor endrede økonomifunksjoner og nye forretningsmodeller har sett dagens lys. SEMINE ble grunnlagt i 2016 for å være den aktøren som skal ta en posisjonen som bidrar til å revolusjonene bransjen.  SEMINE er et av de hurtigst voksende startups i Norden, og en av finalistene til årets Nordic Startup Awards i kategorien beste AI-startup. Vi har brukt 3 år på å utvikle en verdensledende plattform for automatisering av datafangst, kostnadsdistribusjon og automatisk flyt for større virksomheter og regnskapsbyråer. I løpet av det siste året har vi ansatt nærmere 75 ansatte, investert betydelig kapital i vår plattform fra ledende norske investorer. 50 større norske virksomheter har valgt Semine som sitt digitaliseringsinitiativ for å endre finansfunksjonen og vi har flere program for å ta en betydelig markedsposisjon de nærmeste årene.

Vi ser allerede nå betydelig automatiseringspotensial hos våre piloter og innovasjonskunder. Selskapet har i dag et team med brukervennlighetsspesialister som jobber sammen med utviklerne, og en egen gruppe med revisorer og regnskapsførere jobber aktivt sammen med kundene i forhold til oppsett av automatisering. Utover i 2020 vil partnere bli lært opp og overta mer og mer av oppsettene mot kundene.

Lokasjoner

Vårt utviklingssenter ligger i Kristiansand, mens vårt leveransesenter ligger i Oslo. Vi har også et sett med AI-trenere i vårt heleide datterselskap i Kerala, India (ISO 27K sertifisert).

Våre eiere

Selskapet eies av Kistefos Venture Capital (50%), Skagerak Maturo (10%), Adolfsen Group (10%), Amesto Holding (8%). Gründerne og ansatte eier 10% av selskapet.

Vil du bli mer kjent med våre ansatte?

Les mer her