Vi revolusjonerer økonomifunksjonen med norskutviklet software

Om Semine

Vi er teamet som har skapt Semine. Vi skapte henne fordi bedrifter bruker store ressurser på å produsere regnskapstall og forstå egen helse. Hun fjerner det manuelle regnskapsarbeidet og frigjør tid slik at våre kunder kan fokusere på å forstå den detaljerte innsikten hun skaper. Hun og hennes team utfordrer en hel industri bestående av manuelt arbeid. Hun endrer regnskap slik vi kjenner det. Hun er selvlærerende og kommer med følgende skills: Autocapture, autokontering, autoflow og automatch. Hun forstår forskjellige språk og lærer en ny kunde å kjenne i løpet av bare 6 uker.

Vår historie

Ideen til Semine kom under oljekrisen i 2016. Krisen krevde massive nedskjæringer, og på grunn av manglende automatisering av administrative arbeidsoppgaver måtte selskaper kvitte seg med verdifull fagkompetanse. Vår grunnlegger og innovasjonsdirektør, Robert Kristiansen, ønsket å ta i bruk kunstig intelligens til å utfordre en funksjon som var preget av manuelle oppgaver og lav innovasjonsgrad.

Vår visjon er å revolusjonere økonomifunksjonen med en plattform som håndterer og automatiserer prosesser i økonomiavdelingen. Vi skal gi sluttbruker dybdeinnsikt i data slik at de kan ta bedre datadrevne beslutninger for hele bedriften.

I dag tilbyr vi en teknologisk overlegen plattform for automasjon, som er utviklet i nært samarbeid med både større og mindre kunder i flere bransjer slik som Sport1, NAF og OBOS.

Lokasjoner

Vårt hovedkontor ligger i på Skøyen i Oslo. Her sitter salg- marked og leveranse.

Vårt utviklingssenter ligger i Kristiansand.

Vi har også et sett med AI-trenere i vårt heleide datterselskap i Kerala, India (ISO 27K sertifisert).

Våre eiere

Selskapet eies av Kistefos Venture Capital (52,7%), Skagerak Capital (10,8%), Adolfsen Group (10,9%), Amesto Holding (6,5%). Gründerne og ansatte eier 19,1% av selskapet.

SEMINE teamet inkluderer noen av de beste folkene innen AI, design, utvikling, kommersialisering og salg. Vil du bli mer kjent med våre ansatte?

Les mer her