Smart automatisering

Vi leser i disse dager i mange publikasjoner fra de store globale konsulentselskapene at digital transformasjon og et raskt endrende globalt forretningsmiljø setter press på finans- og økonomifunksjonen i å prestere på nye nivåer gjeldende effektivitet og verdiøkende innsikt. Økonomifunksjonen er imidlertid ofte begrenset av ressurskapasitet, og gamle og mindre smidig teknologiske plattformer til å svare på utviklende forretningsbehov. Dette erfarer vi også hos våre kunder hvor tunge kjernesystemer bremser potensialet og utnyttelse av de mulighetene som man kunne fått med ny teknologi. Smart automatisering har potensiale til å løse denne problemstillingen.

Smart automatisering er et sett med teknologier som enkelt kan tas i bruk for å starte sin digitale transformasjon. Den gjør seg gjeldende på tvers av bransjer og fagområder, men økonomi står likevel kanskje høyest på agendaen når det kommer til områder som har stort effektpotensiale og flest naturlige kandidater for praktisk implementering av denne teknologien. Vi ser også at våre kunder i større og større grad går i denne retningen da det gir en naturlig introduksjon til bruk av ny teknologi som gir god effekt uten større kompleksitet. Vi liker derfor godt og deler The Hackett Group sine bemerkninger i artikkelen “Smart Automation: Enabling the Future of Finance”, som beskriver hvordan disse teknologiene gjør seg mer og mer relevante.