INNSIKT > Teknologi og bærekraft

Teknologi og bærekraft

Med fokus på bærekraft i møte med digitalisering arrangerte Semine tidligere i høst et treff for medlemmene i bedriftsnettverket No17. Nettverket legger fokus på inkluderende vekst, innovative prosjekter og mener samarbeid på tvers av fagområder leder til flere arbeidsplasser og økt konkurransekraft for norsk næringsliv. 

 

Hvorfor er bærekraft viktig for en bedrift som jobber med AI?

Vår CEO, Lene Diesen, holdt et innlegg hvor hun snakket om mangfold på arbeidsplassen, og hvordan kapitalisere på miljø og miljøavtrykk. «Mangfold og integrering er en selvfølge for oss som bedrift. Det er lønnsomt for bedriften, for samfunnet og for miljøet på arbeidsplassen vår», sier Lene.

Sosial bærekraft og grønn vekst  

No17 er et bedriftsnettverk tuftet på FNs 17 bærekraftsmål og en regional pådriver for en bærekraftig forretningsutvikling. Utfordringene står i kø for norsk og internasjonalt næringsliv, og for offentlige myndigheter. En voksende befolkning med økende forbruk legger et stort press på klima, miljø og naturressursene.  

Semine har sterkt fokus på innovasjon og samfunn, og jobber med å innlemme bærekraftsmålene i egen forretningsmodellMedlemskapet i No17 er derfor viktig for både faglig påfyll og for det tverrfaglige ledernettverket.  

Les mer om Semines arbeid med bærekraft og om bedriftsnettverket No.17 i artikkelen skrevet av Anne Jorunn Ravndal, daglig leder i No17, her.